CA Zefyr Liberec

Zásady ochrany osobních údajů pro klienta - prohlášení o shodě s GDPR

V souladu s evropskými obecnými předpisy o ochraně osobních údajů předkládáme našim klientům prohlášení o souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), které vám pomůže jasně porozumět, jak používáme a chráníme veškerá data a informace, které nám poskytujete. Informace, které by mohly identifikovat jednotlivé subjekty údajů, budou použity pouze v souladu s tímto evropským nařízením.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME:

Osobní údaje, které obsahují jméno, datum narození, kontaktní a pasové údaje subjektů, pro které jsou poskytovány služby (nákup letenek, objednávka hotelů ev. pronájem aut). Tyto údaje jsou v nezbytném rozsahu pro zajištění poskytovaných služeb.

CO DĚLÁME S INFORMACEMI, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME:

Spravujeme a zpracováváme osobní údaje subjektů, abychom poskytli služby a informace, které jsou předmětem naší činnosti cestovní agentury a o které jsme byli požádáni. Informace nebudeme nikdy předávat ke zpracování žádné třetí straně, pokud to zákon nevyžaduje. Nebudeme nikdy předávat, prodávat ani jinak poskytovat osobní údaje subjektů mimo naši kancelář.

BEZPEČNOST:

Vyvíjíme maximální úsilí pro to, aby vaše informace byly v bezpečí. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo úniku dat, zavedli jsme potřebné fyzické, elektronické a řídící postupy, které zabezpečí a ochrání shromažďované informace, včetně osobních údajů.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY:

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Jakmile však použijete odkaz a opustíte náš web, měli byste vzít na vědomí, že nemáme žádnou kontrolu nad tímto jiným webem. Proto nemůžeme být zodpovědní za ochranu a soukromí informací, které poskytnete při návštěvě takových stránek, a tyto stránky nejsou tímto prohlášením o ochraně osobních údajů dotčeny. Měli byste být opatrní a seznámit se s prohlášením o ochraně osobních údajů vztahující se na danou webovou stránku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ODSTRANĚNÍ DAT:

Můžete si kdykoli vyžádat podrobnosti o osobních údajích, které o vás vedeme. Pokud byste chtěli kopii informací, které o vás máme v našich informačních systémech, obraťte se na kancelář ZEFYR Liberec s.r.o., Moskevská 142/47, Liberec, 46001. Pokud se domníváte, že jakékoli informace, které máme k dispozici, jsou nesprávné nebo neúplné, napište nám prosím a my okamžitě opravíme veškeré informace, které byly shledány nesprávnými. Můžete nás kdykoli požádat o smazání informací, které máme k dispozici, zasláním e-mailu na adresu kancelar@zefyrliberec.cz nebo na adresu naší kanceláře.

V Liberci, 23. 5. 2018